‘ม.33 เรารักกัน’ ขยายเวลารับเงิน 4,000 บาท

ยืดเวลารับเงิน 4,000 บาท! ‘ม.33 เรารักกัน’ ขยายเวลายืนยันตัวตน ถึงสิ้นเดือน พ.ค.64

ครม. ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่ 15 มี.ค.- 31 พ.ค.64 เพื่อรับเงิน 4,000 บาท จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.64

 

ครม. ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่ 15 มี.ค.- 31 พ.ค.64 เพื่อรับเงิน 4,000 บาท จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.64

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงโครงการ ม.33 เรารักกันว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรี เดิมกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดใช้งาน

และกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และได้รับวงเงินจากโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มีนาคม 2564 และ 5, 12 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเป็น ผู้ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินจากโครงการรวม จำนวน 4,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

 

 

โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 12 เมษายน 2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่กดใช้งานฯ เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่กดใช้งานฯ และจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

 

กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท

(วงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท)

 

 

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →