‘ม.33เรารักกัน’ ไทม์ไลน์โอนเงินใหม่ 3 ช่วง

เคาะปรับปรุงเวลาโอนเงินใหม่! ‘ม.33เรารักกัน’ เช็คสิทธิแล้ว ต้องรู้ไทม์ไลน์โอนเงิน 3 ช่วง!

 

ใครที่เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ “ม.33เรารักกัน” เช็คสิทธิ แล้วพบว่าตัวเองได้รับสิทธิ ขั้นตอนต่อไปให้กด “ยืนยันตัวตน” ในแอพฯ เป๋าตัง จากนั้นให้เช็คว่าเงินจะโอนเข้าวันไหน? ดูสินเชื่อ

เพราะตามกรอบเวลาปรับปรุงใหม่ เงินจะโอนเข้า 3 ช่วงเวลา วันนี้ 15 มี.ค.64 เป็นวันที่ระบบเปิดให้ผู้ลงทะเบียน “ม.33เรารักกัน” ที่มีสมาร์ทโฟน และลงทะเบียนสำเร็จ

 

ต้องเข้ามา “ตรวจสอบสถานะ” “เช็คสิทธิ” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากตรวจสอบแล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ” ก็ให้กด “ยืนยันตัวตน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้เลยในวันเดียวกัน หรือจะกดยืนยันวันหลังก็ได้ ไม่ต้องรีบ เพราะภาครัฐขยายเวลาให้กดยืนยันได้จนถึง 31 พ.ค.64 ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ เมื่อกด “ยืนยันตัวตน” แล้ว จะได้รับเงินงวดแรกวันไหน?

และถ้าเช็คสิทธิในเว็บแล้วพบว่าได้รับสิทธิ แต่ไม่ได้กดยืนยันในวันนี้ทันที สามารถกดยืนยันวันหลังได้หรือไม่? จะได้เงินหลังจากนั้นเมื่อไหร่ และจำนวนเท่าไหร่? มาดูไทม์ไลน์วันโอนเงิน ตามที่ ครม. ได้เคาะปรับปรุงกรอบเวลาใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้-สินเชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 1 ของสินเชื่อ กดยืนยันตัวตน 15-21 มี.ค.64 ได้เงินงวดแรก 22 มี.ค.64 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค. 2564 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์, รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย., 12 เม.ย. 2564

ขั้นตอนที่ 2 กดยืนยันตัวตน 22 มี.ค. – 11 เม.ย.64 ได้เงินงวดแรกในวันที่กดยืนยัน (กดยืนยันวันไหนก็ได้เงินวันนั้น)หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.64 รับวงเงินครั้งแรก เป็นจำนวนเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน, รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 กดยืนยันตัวตน 12 เม.ย. – 31 พ.ค.64 ได้เงินทันทีเต็มจำนวน 4,000 บาทหากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.64 ได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินครบในครั้งแรกเลย)

ไทม์ไลน์กลุ่มยื่น “ทบทวนสิทธิ” จะได้เงินเมื่อไหร่?ส่วนผู้ที่เช็คสิทธิในวันที่ 15 มี.ค.นี้ แล้วพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ก็สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นวันแรกเช่นกัน

 

และทางโครงการฯ ยังได้ขยายกรอบเวลาการเช็คสิทธิของกลุ่มผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิออกไปด้วยเช่นกัน นั่นคือ แต่เดิมให้เช็คสิทธิได้ระหว่าง 5-11 เม.ย.64 เท่านั้น แต่มีการปรับปรุงใหม่ ขยายเวลาไปจนถึง 31 พ.ค.64

 

สรุปไทม์ไลน์สำหรับกลุ่มยื่น “ทบทวนสิทธิ” ฉบับปรับแก้ใหม่มีรายละเอียด ดังนี้ 15-28 มี.ค.64 : ระยะเวลาเปิดให้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” (สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิครั้งแรกแล้วพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ”) *5 เม.ย. – 31 พ.ค.64 : ให้เข้า “ตรวจสอบสถานะ” สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ *ปรับขยายกรอบเวลาใหม่

5-11 เม.ย. 64 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะต้องรอรับเงินวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท12 เม.ย. – 31 พ.ค.64 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะได้รับเงินในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บาท-สินเชื่อ

 

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →