‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ช่วยคนมีหนี้

ช่วยชาวบ้านคนละ 50,000 บาท ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ช่วยคนมีหนี้ ดอกเบี้ยต่ำเริ่ม 1 บาท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านรายกับธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุน ให้เงินกู้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน–ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน มีข่าวดีมาบอก เป็นโอกาสดีที่คุณผู้อ่านจะได้เคลียร์หนี้สินนอกระบบและกลับมาเข้าสู่ระบบที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน ของธนาคารออมสิน
โครงการประชารัฐเพื่อประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาล วงเงินสูงสุด 50,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คุณสมบัติผู้กู้

-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
-เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

วัตถุประสงค์การกู้
-ปิดหนี้นอกระบบ
-ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
-ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ (Refinance)- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

เอกสารที่ใช้ขอกู้
-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

 

คลิกดูรายละเอียด

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →