‘ออมสิน’ ช่วยผู้มีอาชีพอิสระ

ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ‘ออมสิน’ ช่วยผู้มีอาชีพอิสระ ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น และ 5 หมื่น

 

ออมสินปล่อย “เงินกู้ฉุกเฉิน” 10,000 บาท และ 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน ในวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท

 

สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติดังนี้  เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
• มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• ไม่ต้องใช้หลักประกัน
• ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณบัติดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

• เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
• ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
• ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 เงื่อนไขสินเชื่อ 

  • วงเงิน 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
  • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

 วิธีการรับเงินกู้ 

  • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 เอกสารใช้ในการขอกู้ 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
  • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →