สรุปรายละเอียด ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3

เช็กด่วน! เปิดเงื่อนไขใหม่ก่อนได้รับสิทธิ สรุปรายละเอียด ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 ก่อนได้รับ 5,000 บาท

 

เช็กเงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่ายไม่เกินคนละ 5,000 บาท เที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว กำหนด 1 ล้านสิทธิ เริ่มเดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไปไม่เพียงแค่โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 -สินเชื่อใหม่ง่ายๆ

ที่ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ต่อพร้อมเพิ่มสิทธิให้ 2 ล้านสิทธิ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีโครงการใหม่อย่าง “ทัวร์เที่ยวไทย” ที่ถูกเคาะออกมาด้วยเช่นกัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท

 

สำหรับเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน, กำหนดสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 1 ล้านสิทธิ, ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดผ่านบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบริการนำเที่ยวในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม

บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดทำโปรแกรมเที่ยวนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ในราคาสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม พร้อมระบุชื่อโรงแรม-ที่พัก และร้านอาหารให้ชัดเจน-เงินกู้และสินเชื่อ

 

 

สำหรับเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้-สินเชื่อใหม่

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
 • กำหนดสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 1 ล้านสิทธิ
 • ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดผ่านบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบริการนำเที่ยวในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
 • บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดทำโปรแกรมเที่ยวนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ในราคาสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม พร้อมระบุชื่อโรงแรม-ที่พัก และร้านอาหารให้ชัดเจน
 • บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย 4 เดือน เริ่มเดือน พ.ค.-ส.ค. 64
 • ซื้อโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง

บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท, ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย 4 เดือน เริ่มเดือน พ.ค.-ส.ค. 64, ซื้อโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง-สินเชื่อใหม่

 

 

ส่วนคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้-สินเชื่อ

 • คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ
 • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ใดๆ

สำหรับ ผู้ประกอบการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ด้วยการขยายสิทธิให้ 2,000,000 ล้านสิทธิ โดยใช้วงเงินคงเหลืออยู่ 5,700 ล้านบาท ดำเนินโครงการฯ เริ่มใช้สิทธิได้ในเดือน พ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. นี้ และมีการปรับเงื่อนไขโครงการดังนี้-เงินกู้เที่ยวฟรี

 • ปรับระยะเวลาการจองห้องพักล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ทางกรุงไทยส่งข้อมูลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
 • ปรับการจ่ายค่าห้องพัก ผ่านแอปฯ เป๋าตังและถุงเงิน พร้อมเพิ่มระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อเข้าเช็กอิน
 • ปรับ E-Voucher ร่วมจ่าย (Co-pay) 40% จากเดิม 900 ในวันธรรมดา และ 600 บาท ในวันหยุด เป็น 600 บาทราคาเดียวต่อวัน
 • ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

 

 

ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม-ที่พัก ที่ต้องเคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น จะต้องให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ ททท. เข้าไปตรวจสอบโดยจะนำข้อมูลห้องพักที่จดทะเบียนไว้กับมหาดไทย มาดูแต่ละแห่งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งแต่ละโรงแรมต้องส่งจำนวนห้องพัก ราคาทั้งหมดให้กับ ททท. จากนั้นจะเป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น-สินเชื่อ

 

 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →