‘เราชนะ’ เพิ่มเวลาลงทะเบียนให้กลุ่มใหม่

ขยายเวลาใหม่รับ 7,000 บาท! ‘เราชนะ’ เพิ่มเวลาลงทะเบียนให้กลุ่มใหม่ ถึง 9 เม.ย. นี้

 

เราชนะ คลังขยายเวลาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-เปราะบางจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 64 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิโครงการเราชนะ ณ วันที่ 26 มี.ค. 64 มีจะนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ โดยแบ่งผู้ใช้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 60,201 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 16.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิสะสมจำนวน 92,106 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสะสม จำนวน 8,409 ล้านบาท- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

คลังเผยยอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิเราชนะพุ่งแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิเราชนะว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

สำหรับจำนวนผู้ใช้จ่ายสิทธิเราชนะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน วงเงินใช้จ่ายสิทธิ 59,881 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน และมีวงเงินการใช้จ่ายสิทธิ จำนวน 85,908 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0  ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ จำนวน 8,118 ล้านบาท– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →