‘กระทรวงแรงงาน’ ปล่อยกู้

‘กระทรวงแรงงาน’ ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินล้าน เช็กคุณสมบัติได้ที่นี่

เช็กคุณสมบัติที่นี่ กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินสูงสุดไม่เกินล้าน เป็นเรื่องต้องรู้ ของชาวแรงงาน

เมื่อ กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% พัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0-2643-6039 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 4

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน มีดังนี้
-ผู้ดำเนินการฝึก
-ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-ผู้ประกอบกิจการ

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

-เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
-ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย
-จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
-ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

 

 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →