ข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ‘เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน’

ออมสินปล่อยกู้ใหม่ ‘เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน’เปิดวิธีลงทะเบียน และเช็คสิทธิก่อนกู้ได้ที่นี่ทันที

 

ธนาคาร “ออมสิน” เปิดให้ “SMEs” ลงทะเบียน “สินเชื่อ” โครงการ “SMEs มีที่ มีเงิน” อีกครั้ง หลังประชุม ครม. 15 ก.พ. 64

เคาะช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท

มติ ครม. 15 ก.พ. 64 เคาะช่วยเหลือ “SMEs” เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอ “สินเชื่อ” ธนาคาร “ออมสิน”

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โครงการ “SMEs มีที่ มีเงิน” อีกครั้งหลังปิดการลงทะเบียนชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ โดยขยายเวลาขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะเต็ม 10,000 ล้านบาท

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ เรื่องมาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ

SMEs ผ่าน “SMEs มีที่ มีเงิน” โดยมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจก่อนกู้ ดังนี้

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” ธนาคาร “ออมสิน” 

– สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply Chain

– วงเงินต่อรายไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ดอกเบี้ย

ปีที่ 1 : ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี
ปีที่ 2 : ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี
ปีที่ 3 : ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ระยะเวลากู้ 3 ปี 

– ใช้ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 

– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

– ขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

  •  วิธีขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” 

1. เข้าเว็บไซต์ธนาคาร “ออมสิน” www.gsb.or.th

2. เลือกเมนู ลงทะเบียนสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน”  – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →