‘คนละครึ่ง’ วันสุดท้าย (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

‘คนละครึ่ง’ 31 มี.ค วันสุดท้าย!  รัฐเเนะโครงการ รีบใช้ก่อนเปิดสิทธิเฟส 3 อีกครั้ง

“คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ภายในวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ลุ้นเฟส 3 หลังสิ้นสุดเดือน พ.ค.64 วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากโครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม

และสินค้าทั่วไป ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 06.00 – 23.00 น. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือรักษาสิทธิ์ของท่านโดยการเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท ภายในกำหนด

อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้เตรียมการที่จะเปิดเฟส 3 ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป คาดว่าโครงการดังกล่าวจะออกได้หลังจากโครงการเราชนะ และโครงการ ม.33 เรารักกัน สิ้นสุดช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

อย่าลืมเด็ดขาด “คนละครึ่ง” วันสุดท้าย!! รีบใช้จ่ายให้หมดในวันนี้

โครงการ “คนละครึ่ง” ใกล้หมดเขตแล้ว วันนี้สิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2564 ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง แล้วยังมีวงเงินเหลือ หรือใช้จ่ายยังไม่ครบ 3,500 บาท รีบใช้ให้หมดภายในวันดังกล่าว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

ที่ยังมีวงเงินเหลือรักษาสิทธิของท่านโดยการเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท ภายในกำหนด ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วยสิทธิประโยชน์ ภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดโครงการ
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

ใช้สิทธิได้ที่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องแอลกอฮอล์ ยาสูบและบริการ”คนละครึ่ง”ใกล้หมดเขตแล้ว ย้ำให้รีบใช้จ่ายให้หมดภายในวันนี้ 31 มี.ค. 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →