ทบทวนสิทธิ์ ‘ม.33’ ถึงวันไหน

ทบทวนสิทธิ์ถึงวันนี้วันสุดท้าย! เปิดเงื่อนไข ‘ม.33’ สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิ งวดแรกรับ 1,000 ทันที

“ม.33 เรารักกัน” ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่ 28 มี.ค.64

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” โอนเงินงวดแรก 1,000 บาทแล้ว ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยังสามารถกด “ทบทวนสิทธิ์” ได้ถึง 28 มี.ค.64

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จากกรณีโครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาใน

ครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

โดยวันนี้ (22 มีนาคม 2564) ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” แล้วตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน” จะได้รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00 – 23.00 น.
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

ทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน

โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ให้ละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”

 

 

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →