บัตรคนจนงวดสุดท้าย

รีบเช็ก! งวดสุดท้ายกดเป็นเงินสดไม่ได้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ งวดสุดท้าย เดือนมีนาคม 2564

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2564 จะมีเงินส่วนไหนเข้าบัญชีบ้าง เงินเข้าเมื่อไร แล้วจะได้รับเงินเราชนะอีกกี่บาท ตามมาเช็กกัน 

          สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนมีนาคม 2564 ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามเดิม พร้อมกับรับเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มเติมด้วย แต่เงินส่วนไหนจะเข้าบัตรคนจนวันที่เท่าไรบ้าง มาเปิดปฏิทินเช็กวันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันได้เลย

วันที่ 26 มีนาคม 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 8

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

 

 

 

 

 

 

 

โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินช่วยเหลือผู้พิการ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 

 

 

 

 

  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

  • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →