บัตรเงินด่วนกสิกร

กดเงินสด ฟรีดอกเบี้ยนาน 30 วัน! ‘บัตรเงินด่วนเอ็กเพรสแคช’ รูด กด ผ่อน ได้ในใบเดียว

 

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash วันนี้ กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน กดเยอะเท่าไหร่ หรือกดบ่อยแค่ไหน..ก็ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กดเงินสด ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

หมายเหตุ

  • ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขกดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) และยื่นสมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

  • ลูกค้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าโครงการสินเชื่อเงินด่วนทันใจกสิกรไทยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ทุกสาขา (รักษาคน) ทันตแพทย์ นักบินพาณิชย์ อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash หลังจากครบระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกสถานะปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำของยอดเงินคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

  • สิทธิดอกเบี้ยพิเศษไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  • การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-8888888

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกเพิ่มเติมดูรายละเอียด

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →