‘สินเชื่อพรอมิส’

‘สินเชื่อพรอมิส’ ยื่นกู้ผู้มีรายได้น้อย! สมัครง่าย อนุมัติไว 1-5 วันทำการ ให้สูงสุดถึง 300,000 บาท

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า
ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ
เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป
(ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
4. อายุการทำงานปัจจุบัน
– พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
– พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
5. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
การชำระคืน

•    จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน*
•    จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน*

*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม
•    ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท

*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

พรอมิส ให้บริการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีคนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลูกค้าสามารถสมัครขอเงินกู้แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยข้อดีของการสมัครสินเชื่อเงินสดแบบออนไลน์คือสามารถสมัครได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะมายื่นเอกสารและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง
พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่แม้ผู้กู้จะเป็นพนักงานประจำอายุงาน 1 เดือนก็สามารถยื่นสมัครได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสและช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ติดต่อ Call Center โทร 1751 หรือติดต่อโดยตรงที่สาขาและจุดบริการใกล้บ้าน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →