‘สินเชื่อสมาร์ทมันนี่’ กรุงไทย

อีกทางเลือกยืมเงินผ่านบัญชีกรุงไทย! ‘สินเชื่อสมาร์ทมันนี่’ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ถึง 5 เท่ารายได้

ผ่าเงื่อนไข “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” เปิดกู้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก พร้อมแผ่ 5 รายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจกู้เงิน

 

“สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” จากธนาคารกรุงไทยที่เคลมว่าเป็นสินเชื่อวงเงินสูง กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ทว่าการขอสินเชื่อดังกล่าว อาจไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคน และจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสินใจกู้ เพราะมี “สิ่งที่ต้องจ่าย” เมื่อขอสินเชื่อตามมา

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

ค่าบริการต่างๆ ที่ตามมากับการกู้เงิน

1. ค่าอากรแสตมป์เงินกู้ 2,000 บาทต่ออากร 1 บาทเศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2. ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชำระ

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

6 ข้อ อ่านก่อนกู้

1. การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

2. ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้

3. หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดและมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้เพิ่ม

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

4. ลูกค้าควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

5. ท่านต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบการชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผิดนัดชำระธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

6. หากท่านผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

วิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนค่างวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารโดยสูตรการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือ

เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด 365 วัน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

กำลังในการ “ผ่อนชำระ”

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนขอสินเชื่อ คือกำลังในการผ่อนชำระหนี้ของตัวเอง ที่ต้องไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเอง และสามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กู้ “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” จะมีโอกาสได้รับเงินกู้ในวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →