สินเชื่อเพื่อมีเงินฝากกับ ‘ธ.ก.ส.’

ฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 ยื่นกู้ได้ 90%  ‘สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝาก ธ.ก.ส’ ช่วยประชาชน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. เพียงท่านเป็น ลูกค้าผู้ฝากเงิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์

ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ

ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการสินเชื่อแด่ท่าน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่าน และบุคคลในครอบครัว

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

วงเงินกู้

เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย
– กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี
– กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

 

 

 

ระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน
เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้
– สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน(นิติบุคคล)
– สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

* ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

สินเชื่อ ธกส ที่เปิดให้คนที่มีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทสามารถกูได้ โดยให้วงเงินกู้ถึง 90% ของมูลค่าหลักประกัน จะใช้เงินฝาก

ประจำ, เงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์มาวางประกันก็ได้

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

ซึ่งถ้าเป็นเงินฝากก็คิดดอกเบี้ยที่ตอกเบี้ยเงินฝากของหลักประกันเรา บวกไปอีก 2% ตัวอย่างเช่น

ㆍถ้าเราฝากออกทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% ธนาคารก็คิดดอกเบี้ยเงินกู้เราที่ 2.5%

ถ้าฝากประจำ 12 เดือน ได้ดอกเบี้ย 1.4% ก็จะบวกตอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มอีก 2%

โดยสามารถกู้ใต้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี๊ คิดใช้หลักประกันและสำเนาบัตประชาชนประกอบการยื่นกู้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →