ออมสินให้รายเดิม ‘กู้ฉุกเฉิน’

ให้ ‘กู้ฉุกเฉิน’ สูงสุดถึง 50,000 บาท ‘ธนาคารออมสิน’ ช่วยคนมีหนี้เก่า สามารถยืมใหม่ได้อีกครั้ง

ธนาคารออมสิน ปรับเกณฑ์กู้สินเชื่อฉุกเฉิน “รายเดิม” สามารถ กู้ใหม่ได้ เปิดลงทะเบียนวันนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังธนาคารออมสินออกมาตรการ “กู้สินเชื่อฉุกเฉิน” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน

 

มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย “สินเชื่อพลังฐานราก” ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

 

 

 

โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุด ธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (สินเชื่อฉุกเฉิน)

 

 

 

 

เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้กู้รายเดิมที่ต้องการกู้ใหม่ นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดย “ออมสิน” เปิดให้กู้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี

ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้กู้ จะต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน

 

 

 

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้กู้ เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระ

เงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

 

เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

 

 

 

 

 

ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

(เงินต้นและดอกเบี้ย) เริ่ม ชำระในเดือนที่ 7 (ทั้งหมด 30 งวด ) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

 

 

 

 

วิธียื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) 1.เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 2.กดปุ่ม “สมัคร”

3.กดปุ่ม “สมัคร” 4.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 5.กด “ถัดไป” 6.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

7.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ 8.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

 

 

 

10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า 11.กด “ยินยอม”

12.กด “ยืนยัน” 13.กดรับรหัส OTP 14.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

 

16.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด

17.รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ

18.หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

 

 

 

 

 

 

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →