‘คนละครึ่ง เฟส 3’ รับได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน

กดรับได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน!
‘คนละครึ่ง เฟส 3’ เผยกำหนดการรับสิทธิ์ในแอพ ‘เป๋าตัง’

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

วันที่ 23 มีนาคม 2564 รายงานว่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กล่าวถึงการขยายอายุ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ว่า จะไม่มีการต่ออายุโครงการนี้ทันทีหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจบเฟส 2 ของโครงการคนละครึ่ง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งนี้ คาดว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะออกมาช่วงหลังสงกรานต์ หรือหลังจากที่โครงการเราชนะ และ เรารักกัน ได้จบลงไปแล้ว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คือในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะไม่ได้รับสิทธิต่ออายุทันที ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และต้องการเข้าร่วมในเฟส 3 คาดว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะต้องทำการศึกษาเรื่องนี้ก่อน โดยคาดว่าอาจจะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ในก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่เหลืออยู่ 2 แสนล้านบาท และต้องมีการประเมินถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ว่า เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คนละครึ่งเฟส 3 มาแน่ รับสิทธิแล้วไม่ต้องลงทะเบียน เผยเงื่อนไข กำหนดเวลา ขณะที่ “คลัง “เตือน อย่าโกง เราชนะ ม33เรารักกัน แลกเงินสด ลงโทษเสียสิทธิยาว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า ยังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส3 คาดว่าโครงการจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเราชนะ และ ม.33เรารักกัน สิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิรายเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว โครงการละครึ่งเฟส1และเฟส 2มีเงื่อนไขโครงการดังนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับโครงการเราชนะ ให้เงิน 7,000 บาท นั้น วันนี้ (25 มี.ค.64) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านในรอบแรก – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จะได้รับเงินงวดสุดท้าย 1,000 บาท ดังตารางกำหนดการข้างล่าง โดยสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. เช่นเดียวกับโครงการ ม33เรารักกัน ที่ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.เช่นกัน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ขณะที่กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ถึงวันพรุ่งนี้(26 มี.ค.) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โฆษกกระทรวงการคลัง ขอให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธกส.) และธนาคารออมสิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนต่อไป – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว