คลังถาม เพิ่ม ‘เราชนะ’ อีก 3 เดือนดีหรือไม่

ถามพี่น้องประชาชน เห็นด้วยหรือไม่?
คลังพอใจ ยอดทะลุแสนล้าน จ่อเพิ่ม ‘เราชนะ’ ให้อีก 3 เดือน

– สินเชื่อ

สำหรับข่าววันนี้มารับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการรัฐ”เราชนะ” นะครับซึ่งได้เปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังซึ่งได้เปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ – สินเชื่อ

12 มาจนถึงวันนี้นะครับว่ามีผู้ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะทะลุไปกว่า 103,547 ล้านบาทแล้วนะครับ – สินเชื่อ

ซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านที่ร่วมโครงการนะครับ หรือ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด แล้ว ก็ใช้จ่ายผ่านทั้งระบบ “แอปเป๋าตัง แอป gwallet “หรือ ผ่านทางบัตรประชาชน และก็ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม

ซึ่งทางสำนักงานกระทรวงการคลังก็เป็นที่พอใจกับการใช้จ่ายซึ่งทำให้เศรษฐกิจ ของประเทศดำเนินได้ดีนะครับผม และถ้าเป็นอย่างนี้ – สินเชื่อ

ถ้าทางรัฐบาลจะพิจารณาให้มีการขยาย”เราชนะ”ออกไป”อีก 3 เดือน” อยากรู้ว่าพี่น้องประชาชนจะ เห็นดีด้วย หรือ ไม่? – สินเชื่อ

หรือพี่น้องประชาชนอยากจะให้มีโครงการอื่นเข้ามาแทนที่โครงการเราชนะหรือยังไงก็ช่วยกัน comment หรือช่วยกันออกความคิดเห็นด้วยนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามเว็บไซต์หากมีข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในคราวต่อไป ขอบคุณครับผม – สินเชื่อ

คลังเฮ! เราชนะสะพัดแสนล. – น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะ – สินเชื่อ

วันที่ 12 มี.ค. 2564 โดยประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 42,447 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา

จำนวน 59,652 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 5 แสนคน – สินเชื่อ

มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,448 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 103,547 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ – สินเชื่อ

รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ – สินเชื่อ