‘ช้างไทยเงินกู้’ ออกสินเชื่อเงินด่วน

ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้ สูงสุด 100,000 บาท
‘ช้างไทยเงินกู้’ ออกสินเชื่อเงินด่วน ดอกเบี้ยถูก-อนุมัติไว

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คงไม่แปลกถ้าหากจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย จนทำให้บางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินบ้าง เป็นหนี้นอกระบบบ้าง วันนี้เรา เลยจะขอแนะนำ สินเชื่อถูกกฎหมาย จาก ช้างไทย เงินกู้ จะเป็นอย่างไรบ้าง เลื่อนเม้าส์ลงมาดูได้เลย

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน “ช้างไทย เงินกู้” ให้บริการ เงินกู้ถูกกฎหมาย เป็น สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต

ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด

(ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินที่อนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ. โดย ช้างไทย เงินกู้ จะไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ และจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ย สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

ขั้นตอนการยื่นกู้ 1) ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ

2) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ -พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน / อายุ 20-58 ปี / อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป / มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา / ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น / มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน

ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด / บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

3) ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน / สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน

หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน) / รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้ / เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ 30,000 บาทขึ้นไป)

4) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้ / สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน / คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา

5) การยื่นใบสมัคร / นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่อาศัยอยู่