ลงทะเบียน-เช็คสิทธิ์ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’

มาแล้ว! กำหนดการเปิดลงทะเบียน
เช็คสิทธิ์โครงการ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ รับไปเลยคนละ 5,000 บาท

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

27 มี.ค.64 – นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ“ทัวร์เที่ยวไทย” ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมการเดินทางข้ามจังหวัด/ภูมิภาค

เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปในท้องถิ่นและชุมชน รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสำหรับแพคเกจเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่มีระยะเวลาการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน และข้ามจังหวัด โดยสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ผ่านบริการของบริษัทนำเที่ยวในประเทศที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จุดประกายการเดินทางในประเทศ เพื่อพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร

แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12,500 ล้านบาท เกิดการกระจายรายได้จากโครงการทัวร์เที่ยวไทยในทางอ้อมอีกไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯผ่านเว็บไซต์ (www.ทัวร์เที่ยวไทย) ซึ่งกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องให้ความยินยอม (consent) สมัครบัญชีถุงเงิน ณ สาขา ธ.กรุงไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ (www.ทัวร์เที่ยวไทย)

ททท. และ กรมการท่องเที่ยวจะตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอรายการนำเที่ยว (แบ่งประเภท รูปแบบการให้บริการ ราคาและเงื่อนไขการเดินทาง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยมีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและความคุ้มค่า รายการนำเที่ยวปรากฏบนเว็บไซต์ต้องแสดงรายละเอียด (ชื่อ รร./ร้านอาหาร) หลังผ่านการอนุมัติจากคณะทำงาน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องให้ความยินยอม (consent) ติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกรายการนำเที่ยวทางเว็บไซต์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

(www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย) ติดต่อบริษัทนำเที่ยว ชำระค่ารายการนำเที่ยว ร้อยละ 60 แก่บริษัทนำเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการสแกนใบหน้าและQR Code เพื่อยืนยันตัวตน

โฆษกประจำสำนักนายกฯ ยังมั่นใจว่า การที่ไทยได้รับการจัดอันดับจาก Global COVID-19 Index (GCI) เป็นอันดับ 1ของโลก – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ในการฟื้นตัวของจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก และติด 1 ใน 5 ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุด – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เริ่มต้นแล้วและเป็นไปตามเป้าหมาย แสดงถึงความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ มาตรการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่ทั้ง โรงแรม ผู้ประกอบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยวกว่า 4.3 ล้านคนกลับมาคึกคักอีกครั้ง

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –