เปิดวิธีรับเงิน ‘เราชนะ’ สำหรับ ‘บัตรคนจน’

ใช้ ‘บัตรคนจน’ รีบทำตามนี้!
เปิดวิธีรับเงิน ‘เราชนะ’ งวดที่ 7 ได้ 700 บาท

สำหรับท่านที่มีบัตรคนจนและได้รับสิมธิเราชนะทุกท่าน รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นงวดแรกที่ผ่านมา

สำหรับเงินในงวดที่ 7 โดยจะเป็นงวดสุดท้ายในเฟสแรกนี้ รัฐจะโอนในวันที่ 26 มีนาคม 64 นี้ และผู้ถือบัตรคนจนท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ

วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์จนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท โดยสามารถดู เกณฑ์การรับเงิน ได้ดังต่อไปนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยปกติท่านจะได้รับอยู่ 800 บาท/เดือน และจะได้วงเงินช่วยเหลือเราชนะเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์

หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน โดยวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ ท่านจะได้จำนวนรวมทั้งหมด 5,400 บาท

ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 675 บาทต่อสัปดาห์ 700 บาทต่อสัปดาห์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

โดยท่านจะได้รับเงินทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7,000 บาทนี้

จะรวมเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนด้วย นอกจากนี้การรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ท่าจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ

โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

วิธีใช้บัตรคนร่วมโครงการเราชนะ ด้วยเครื่อง EDC และแอปพลิเคชั่นถุงเงินที่ร้านค้า – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับท่านที่ต้องการนำเงินเยียวยาไปใช้รูดจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ทางรัฐบาล ได้กำหนดให้สามารถรูดจ่ายซื้อสินค้า ได้ 2 ทางคือ รูดจ่ายผ่านด้วยเครื่อง EDC และแอปพลิเคชั่นถุงเงินที่ร้านค้า

เพียงแค่ท่านไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาทิ ร้านธงฟ้า ร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งมีเครื่องรูดบัตร EDC

เมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้ว ก็ยื่นบัตรฯให้พนักงานของร้านตามปกติ จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะนำบัตรไปรูดที่เครื่อง EDC

ซึ่งจะมีแถบเมนูขึ้นมาใหม่ คือ “สิทธิเราชนะ” ขึ้นมาเพิ่มเติม ร้านค้าก็จะหักเงินจากบัตรตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อ เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –