ตอบทุกคำถาม ‘ม.33 เรารักกัน’

ไขทุกข้อข้องใจ สงสัยมาเช็คเลย!
‘ม.33 เรารักกัน’ ตอบทุกคำถาม ที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

“ม33เรารักกัน” คืออะไร? : โครงการ ม33เรารักกัน เริ่มโอนวงเงินเยียวยา 1,000 บาทแรกไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยหลังจากนี้จะมีการโอนวงเงินเยียวยาอีก 3 งวด งวดละ 1,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 4,000 บาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน แล้วยังสงสัยว่า วงเงินเยียวยาเข้าทั้งหมดกี่งวด – ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง – ใช้ได้ถึงวันไหน มาเช็คที่นี่ได้เลย มีคำตอบหมด! – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เงินเข้ากี่งวด? : ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติ ได้รับสิทธิ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท / ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง 4,000 บาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง? : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สแกนซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

“ม33เรารักกัน” ใช้ได้ถึงวันไหน? : วงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้ได้ระหว่าง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เวลา 06.00 น. -23.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นวงเงินจะตัดทันที – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ใช้เงินยังไง? : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์ จะต้องทำการโหลด – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

แอปพลิเคชันเป๋าตังลงในสมาร์ทโฟน จากนั้นระบบจะดำเนินการโอนเงินวงเงินเข้า G-Wallet เพื่อนำไปใช้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สงสัยมาเช็คเลย! ‘ม33เรารักกัน’ เงินเข้ากี่งวด – ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง – ใช้ได้ถึงวันไหน