‘ออมสิน’ แจกกระปุก-เงิน ฉลอง 108 ปี

เปิดเงื่อนไข แจกเงินเด็กคนละ 500
‘ออมสิน’ ใจป้ำ ให้กระปุก-เงินขวัญถุง ฉลองครบรอบ 108 ปี

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ฉลองครบรอบก่อตั้ง 108 ปี – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ในวันที่ 1 เม.ย.64 โดยเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo วันที่ 1 -15 เม.ย.2564 วงเงิน 5,000 ล้านบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เปิดรับฝากตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นอกจากนี้ ยังเปิดรับฝากเงินประเภท เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8% ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 108 วัน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หรือดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.08% ต่อปี โดยจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ให้สิทธิรายละ 1 บัญชี – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ซึ่งผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th และช่องทางไลน์ @GSBsociety วันที่ 25-26 มี.ค.64 วงเงินรับฝากรวม 3,000 ล้านบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเปิดให้ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิได้รับกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นพิเศษอีกด้วย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยผู้สนใจฝากเงินเพื่อรับกระปุกจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 25-26 มี.ค.64 เพื่อจองสิทธิรับกระปุกออมสินได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และช่องทางไลน์ ซึ่งผู้ที่รับสิทธิจะได้รับเอสเอ็มเอส ให้ไปติดต่อรับกระปุกออมสินพร้อมฝากเงิน ณ สาขาธนาคารออมสิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ตามรอบวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเว้นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นายวิทัย กล่าวว่า ธนาคารฯ ได้มอบเงินขวัญถุง 500 บาท แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย.64 เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยบิดาหรือมารดาเด็กที่มีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดามาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธ.ค.64 เพื่อรับเงินขวัญถุงได้ฟรี – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว