‘กยศ.’ เผยล่าสุด ป.โทก็กู้ได้ เรียนต่อง่าย ๆ แค่โหลดแอป

รับ 200,000 เรียนต่อง่าย ๆ แค่โหลดแอป
‘กยศ.’ เตรียมพร้อมแล้ว ปล่อยกู้ป.โท เป็นปีแรก

กยศ. เตรียมงบประมาณ 38,000 ล้านบาท ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ผ่านสมาร์ตโฟนด้วยแอปฯ “กยศ. Connect” ตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นไป
พร้อมเปิดโอกาสแก่นักศึกษาปริญญาโทกู้ยืมได้เป็นปีแรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 มีรายงานว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมงบประมาณ – สินเชื่อ
38,000 ล้านบาท สำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท

โดยสามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านสมาร์ตโฟนด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป โดยปีการศึกษา 2564 กองทุน
ได้เตรียมงบประมาณเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้เงินได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชา – สินเชื่อ
หรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน และปีนี้เป็นปีแรกที่กองทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทกู้ยืมได้ สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ค่าเล่าเรียน

/ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง (บาท/ราย/ปี) ดังนี้ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ – ม.ปลาย : กู้ยืมได้ 14,000 /
ค่าครองชีพ 21,600 (บาท/ราย/ปี) – ปวช. : กู้เงินได้ 21,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) – ปวท. / ปวส. : กู้เงินได้ 25,000 – 30,000
/ ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) – อนุปริญญา / ปริญญาตรี : กู้เงินได้ 50,000 – 200,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) – สินเชื่อ

ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
– ปวช. : กู้ยืมได้ 21,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี)- ปวท. / ปวส. : กู้ยืมได้ 25,000 – 60,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) – สินเชื่อ
– อนุปริญญา / ปริญญาตรี : กู้ยืมได้ 60,000 – 200,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน

หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ – ปวช. : กู้ยืมได้ 21,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี) – ปวท. / ปวส. : กู้ยืมได้ 25,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี)
– อนุปริญญา / ปริญญาตรี : กู้ยืมได้ 60,000 – 70,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี)ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ – สินเชื่อ
โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์-สัตวแพทยฯ-ทันตแพทยฯ) : กู้ยืมได้ 200,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี)

– ปริญญาโท : กู้ยืมได้ 80,000 – 200,000 / ค่าครองชีพ 36,000 (บาท/ราย/ปี)ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะ
ได้ที่เว็บไซต์กองทุนโดยนักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ผ่านแอปฯ กยศ. Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่ผู้กู้ประสงค์จะศึกษาต่อไป

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว