‘เราชนะ’ ผู้รับสิทธิเกินวงเงิน จ่อเบรก ‘เราผูกพัน’

เผยสาเหตุ! ชะลอเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย
‘เราชนะ’ แจก 7,000 เกินจำนวน จ่อเบรกหลายโครงการ

กรมบัญชีกลาง ระบุ โครงการ เราชนะ มียอดผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิมากเกินกรอบวงเงิน ต้องชะลอมาตรการเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย
ไปก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2564 ThaiPBS รายงานว่า กระทรวงการคลังยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน – สินเชื่อ ประกันภัย
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งคนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม นี้ ด้าน นายประภาส คงเอียด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่ปิดรับลงทะเบียน อีกทั้งยอดผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการสูงเกินกรอบวงเงิน
ที่ขออนุมัติจัดสรรเงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านคน จากกรอบดำเนินโครงการเดิม 31 ล้านคน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ – สินเชื่อ ประกันภัย
การผลักดันมาตรการเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย ต้องชะลอออกไปจนกว่าการดำเนินโครงการเราชนะ จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง

ได้รายงานฐานรายได้ข้าราชการทั้งหมด เสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังรวบรวมข้อมูลฐานรายได้ข้าราชการตามระดับต่าง ๆ
ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งไม่ถึง 1 ล้านคน แต่ต้องรอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณาว่ากลุ่มรายได้ระดับใดเข้าข่าย – สินเชื่อ ประกันภัย
ได้รับการเยียวยา โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับรายได้ คล้ายกับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

ซึ่งแนวทางเยียวยาที่วางไว้มีทั้งรูปแบบการแจกเงินเยียวยาคล้ายโครงการเราชนะ หรือมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง
ได้รายงานฐานรายได้ข้าราชการทั้งหมด เสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังรวบรวมข้อมูลฐานรายได้ข้าราชการตามระดับต่าง ๆ – สินเชื่อ ประกันภัย
ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งไม่ถึง 1 ล้านคน แต่ต้องรอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณาว่ากลุ่มรายได้ระดับใดเข้าข่ายได้รับการเยียวยา

โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับรายได้ คล้ายกับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ซึ่งแนวทางเยียวยาที่
วางไว้มีทั้งรูปแบบการแจกเงินเยียวยาคล้ายโครงการเราความคืบหน้าล่าสุด ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 จะเป็นการจ่ายเงิน 1,000 บาท งวดที่ 6 ซึ่งถือเป็นสุดท้าย – สินเชื่อ ประกันภัย
สำหรับ ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิกลุ่มที่ 2 และ 3 โดยผู้รับสิทธิกลุ่มดังกล่าวสามารถ เช็คสิทธิเราชนะ หรือตรวจสอบสถานะเงินเข้าได้ชนะ หรือมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ