เปิดวิธีสมัคร ‘สินเชื่ออิออน’ อนุมัติง่ายแม้ติดบูโร

เอกสารน้อย อนุมัติง่าย ใน 4 วัน
เปิดวิธีสมัคร ‘บัตรกดเงินสดอิออน’ สมัครได้แม้ติดบูโร

วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านง่าย การสมัครบัตรอิออนให้ผ่านง่าย จุดสำคัญคือมีสองข้อ ซึ่งข้อแรกคือต้องมีเอกสารให้พร้อม และคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตรงตามที่อิออนระบุไว้
และข้อสองคือทำประวัติให้ดี และติดต่อได้ ถ้าทำได้ครบตามนี้ก็จะสมัครบัตรอิออนให้ผ่านง่ายกว่ามากที่นี้มาดูกันว่าอิออนมีการกำหนดคุณสมบัติและเอกสารในการสมัครบัตรอิออนไว้ยังไงบ้าง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
1. เตรียมเอกสารสมัครบัตรอิออนให้พร้อม ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ได้อย่างที่กล่าวไว้ว่าการสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน สิ่งแรกที่สำคัญคือการเตรียมเอกสารให้พร้อม

ซึ่งสำหรับพนักงานประจำที่ต้องการสมัครบัตรอิออน ใช้เอกสารดังนี้: สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) บัตรประชาชนผู้สมัครบัตร
สเตทเม้นธนาคาร เดินบัญชี 6 เดือน และหน้าแรกสมุดบัญชี เบอร์โทรที่ทำงานที่ติดต่อได้ (เพื่อให้อิออนเช็คกับที่ทำงานได้ว่าทำงานจริงไหม) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
สำหรับพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการ สามารถใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแทนได้ โดยให้แนบสำเนาทะเบียนมาเพิ่มเติมด้วย

ในขณะที่อาชีพอิสระ สามารถสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนได้ด้วยเช่นกัน แต่จะต้องมีหลักฐานเช่น เงินในบัญชี ใบทวิ50 หรือใบกำกับภาษี
ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีฐานรายได้ตามนั้นจริงๆ ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนได้ โดยใช้เอกสารเหมือนกับพนักงานประจำเลย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
แต่เปลี่ยนสลิปเงินเดือนเป็นใบทะเบียนพาณิชย์ที่จดทะเบียนมาอย่างน้อย 24 เดือน และมีคุณสมบัติให้เข้าเกณฑ์ ส่วนในเรื่องของคุณสมบัตินั้น

อิออนได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครบัตรอิออนไว้ ให้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี – 65 ปีบริบูรณ์ และต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
ซึ่งในคุณสมบัติผู้สมัครบัตรอิออนใช้คำว่ารายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วรายได้สามารถรวมถึงค่าล่วงเวลา (โอที) หรืองานพิเศษต่างๆด้วย ดังนั้นหากมีเงินเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
แต่มีรายได้อื่นๆเสริมขึ้นมา อาจจะลองแนบหลักฐานรายได้อื่นนี้ประกอบไปกับเอกสารสมัครบัตรอิออนด้วยก็ได้ 2. ทำประวัติให้ดี และให้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้

นอกจากการเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วอีกจุดที่สำคัญในการคือการสมัครบัตรอิออนให้ผ่านง่ายคือทำประวัติให้น่าเชื่อถือ เช่นถ้าสมัครงานครั้งแรกหรือเพิ่งย้ายงาน
อาจจะลองทำงานไปสักพักหนึ่งก่อนให้มีอายุงาน 4-6 เดือนขั้นต่ำนอกจากนั้นการชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆให้ตรงเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเครดิตบูโร ของเราก่อนได้ว่าประวัติการชำระหนี้ของเราดีหรือไม่อีกสิ่งที่สำคัญคือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของที่ทำงานและของเราจะต้องติดต่อได้
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่โทรมาเช็คจะได้รู้ว่าเรามีตัวตนจริง และทำงานในสถานที่ที่ระบุไว้จริงๆ สรุปคือถ้าเรามีเอกสารครบ คุณสมบัติพร้อม และดูน่าเชื่อถือการพิจารณาสมัครบัตรอิออนให้ผ่านก็ไม่ใช่เรื่องยาก

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว