เปิดคุณสมบัติ ‘กรุงไทยธนวัฏ’ กู้ง่ายได้ 15 เท่าของเงินเดือน – ข่าวสินเชื่อ เงินกู้

สมัครด่วน! กู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน
สินเชื่อเงินสด ‘กรุงไทยธนวัฏ’ ไม่กดใช้ไม่คิดดอก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน* (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)
สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้ คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ย 1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR + 3.5% ดูโปรโมชั่นราชการ
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน – ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*
MRR + 5.5% ดูโปรโมชั่นราชการ 3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU) MRR + 6.0%
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้ที่ให้ ผู้ขอกู้ หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน
ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน คุณสมบัติผู้กู้ : ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 13,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน)หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน)พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน) พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 18,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน) วงเงินกู้ : ไม่เกิน 12.0 เท่าของรายได้ พิเศษสำหรับหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ – มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน -ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
– หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน ระยะเวลากู้ : 12 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –