‘ธ.ออมสิน’ ผุดโครงการพักหนี้ จ่ายดอกตามกำลัง ถึง มิย. นี้

โครงการดี หนี้บ้าน-หนี้ครู ก็พักได้
‘ธ.ออมสิน’ เปิดโครงการพักหนี้ ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

รายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการติดตามประวัติการชำระหนี้

ของลูกหนี้สินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พบว่า ตอนนี้เริ่มมีลูกหนี้ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เสียประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่ออื่น ๆ

ในอนาคต โดยมีชื่อมาตรการว่า พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลังประเภทของลูกหนี้แบบไหนที่สามารถพักชำระหนี้ได้

– คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม

จากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นยังไงถึงร่วมมาตรการได้ – ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะ

บัญชียังไม่เป็น NPLs วิธีเข้าร่วมมาตรการการพักชำระหนี้ – สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่านแอปฯ MyMo โดย

ธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้รายบุคคล

โดยลูกหนี้สามาถพักชำระเงินต้น หรือจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือจ่ายบางส่วน ภายในระยะเวลาของแต่ละแผน

ชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติ – ลูกหนี้ที่ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ Mymo สามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ระยะเวลาการเข้าร่วมมาตรการ – ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สามารถติดตามได้

ทางเว็บไซตืทางการของธนาคารออมสิน และเงื่อนไขการพักชำระหนี้เป้นไปตาทเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด

อีกทั้งยังสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ