เช็คด่วน! ‘เราชนะ’ แจก 6,000 ทันที สำหรับกลุ่มพิเศษ

มาอีกครั้ง เปิดชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 6,000
‘เราชนะ’ เปิดเช็คสิทธิกลุ่มพิเศษแล้ว เงินเข้าทันที 19 มี.ค นี้

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเราชนะ กรณีกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ยื่นคัดกรองคุณสมบัติ

ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้แล้วตั้งแต่วันที่ – สินเชื่อ

15 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com – กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้รับวงเงินทั้งหมด 6,000 บาท

ได้รับวงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทันที ทั้ง6,000 บาทรวดเดียว โดยการใช้สิทธิเราชนะเป็นการ – สินเชื่อ

ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ สามารถโทร. ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ ตรวจสอบสิทธิและ

ผลการลงทะเบียน เราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือ เราชนะ – สินเชื่อ

ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ เราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ

02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง – สินเชื่อ

02-111-1144 การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

โดยกลุ่มพิเศษที่ได้รับเงินจากเราชนะในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ไร้สมาร์ทโฟน โดยจะต้องทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิข้างต้นไปแล้ว

จึงจะสามารถได้รับสิทธิ ดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขการรับสิทธิต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.เราชนะ.com หรือเพื่อความสะดวกสามารถสอบถามผ่านระบบอัตโนมัติตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านบน ตามเวลาปฏิบัติงานราชการ – สินเชื่อ