‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ เร่งแจก 5,000 อุดหนุนการท่องเที่ยว มี.ค. 64

รัฐอุดหนุน รับ 5,000 ทั่วประเทศ
เปิดเกณฑ์ผู้มีสิทธิ โครงการ ‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ มี.ค. 64

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อัพเดทข้อมูลโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ล่าสุด คาดว่าจะมีมาตรการ
“แจกเงินเที่ยว” 5,000 บาทต่อคน ในลักษณะช่วยค่าใช้จ่ายส่วนต่างของการท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุนให้ผู้มีอายุ – สินเชื่อ
55 ปีขึ้นไป ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่า

จะให้สิทธิจำนวน 1 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ไม่กี่วันที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ททท.ได้จัดทำรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน – สินเชื่อ
ที่จะ “ขยายการใช้สิทธิ” เพิ่มเติม จากเดิมที่จะครบกำหนดการใช้สิทธิถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมถึงโครงการ

“เที่ยวไทยวัยเก๋า” ที่มีการอัพเดทความคืบหน้าล่าสุด ดังนี้ 1. แจกเงินเที่ยว (ช่วยค่าใช้จ่ายส่วนต่าง) 5,000 บาทต่อคน
ททท. เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” เพิ่มเติม โดยล่าสุด 22 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ททท. – สินเชื่อ
อัพเดทข้อมูลว่า รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายส่วนต่าง 5,000 บาทต่อคน จำนวน 1 ล้านคน ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าวntent/uploads/2021/03/maxresdefault-3.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ class=”alignnone size-full wp-image-3248″ />

โดยวงเงินดังกล่าวนำมาจากงบประมาณของโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ยังเหลืออยู่ คาดว่าจะนำเข้าเสนอสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ในช่วงสัปดาห์นี้ 2. ผู้ที่จะได้สิทธิ 5,000 บาท – สินเชื่อ
มีเงื่อนไขอะไรบ้าง? สำหรับเงื่อนไขหลักๆ ที่รัฐจะนำมาพิจารณาเลือกผู้ที่มีสิทธิในโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ได้แก่

– ต้องมีสัญชาติไทย – ต้องเป็นผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป – ต้องออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว
3. โครงการนี้ยังไม่นำเข้า ครม. ต้องเสนอสภาพัฒน์ก่อน ในส่วนของโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ขณะนี้ยังไม่มีการนำมาตรการนี้
เข้าเสนอที่ประชุม ครม. เพราะยังต้องผ่านความเห็นชอบของสภาพัฒน์ก่อน อีกทั้งในส่วนของข้อเสนอเอกชน – สินเชื่อ
ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุนต่างๆ ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ก็มีความคืบหน้าแล้วเช่นกัน