‘ม.33 เรารักกัน’ เปิดวิธีลัดได้เงินเร็ว โอนทันที 4,000

เปิดวิธียืนยันสิทธิ รับ 4,000 ทันที
‘ม.33 เรารักกัน’ เปิดวิธียืนยันสิทธิรับเงินภายใน 22 มี.ค.

เรารักกัน มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม ที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่โครงการกำหนดเป็นจำนวน 4,000 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในช่วงวิกฤตโควิด 19
และได้ปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ เปิดให้ยืนยันสิทธิ

และตรวจสอบสิทธิ แต่พบว่าแต่ละคนที่ได้รับสิทธิแล้วใช่ว่าจะได้รับเงินพร้อมกันหมด โดยจะได้เงินเร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่
กับการยืนยันสิทธิของแต่ละคน หมายความว่าอย่างไร มาดูกัน อยากได้เงิน เรารักกัน เร็ว ๆ ต้องทำอย่างไร ?
สำหรับคนที่เช็กสิทธิเรารักกันแล้ว พบว่า ตนเองได้รับสิทธิ ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ในเมนู G-Wallet ให้เรียบร้อยเพื่อรอรับการโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง จากโครงการเรารักกันหากยืนยันตัวตนภายในวันที่
21 มีนาคม 2564 จะได้รับเงินงวดแรกวันที่ 22 มีนาคม จำนวน 1,000 บาท และจะทำการโอนต่อเนื่องในสัปดาห์ถัด ๆ ไป
ครั้งละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 4,000 บาท ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนจะได้รับเงินพร้อมกันทั้งหมด โครงการ

แบ่งจ่ายเงินเป็นรอบ ๆ ขึ้นอยู่กับการยืนยันสิทธิของแต่ละคน หมายความว่า ยิ่งยืนยันสิทธิในแอปฯ “เป๋าตัง” เร็วเท่าไร
ยิ่งมีโอกาสได้รับเงินเร็วเท่านั้น สำหรับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายเงิน 4,000 บาท ตามช่วงการยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้ 1. กลุ่มที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 21 มีนาคม จะได้รับเงินเร็วที่สุด ในบรรดา 3 กลุ่ม

โดยเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม และต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท
อีก 3 สัปดาห์ถัดไป (29 มีนาคม, และ 5, 12 เมษายน) 2. กลุ่มที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน
จะได้เงินโอนครั้งแรกในวันจันทร์หลังยืนยันตัวตน (22 มีนาคม) และต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงิน
3. สำหรับใครที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม ก็จะได้รับเงินรวดเดียว 4,000 บาทเลย

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว