‘ม.33 เรารักกัน’ เปิดยืนยันตัวตนพร้อมยื่นทบทวนสิทธิ วันนี้-พ.ค.

ยืนยันตัวตน รับ 4,000 วันนี้วันแรก!
‘ม.33’ เริ่มเช็คสิทธิพร้อมทบทวน ถึง พ.ค. นี้

อัพเดทความคืบหน้าโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เตรียมแจกเงิน 4,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

www.ม33เรารักกัน.com ที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” – สินเชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564 พร้อมทั้งจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบแรก สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ม33เรารักกัน .com ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เพื่อรักษาสิทธิการได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากรัฐบาล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี – สินเชื่อ

เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อม การเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยผู้มีสิทธิสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปขอลงทะเบียนรับสิทธิได้ – สินเชื่อ

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยมียอดเงินจากทุกบัญชี ไม่เกิน 500,000 บาท

(นับถึง 31 ธ.ค. 2563) ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) – สินเชื่อ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 ได้เห็นชอบการขยายเวลาการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สำหรับ โครงการ ม.33 เรารักกัน

โดยกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. จากเดิมที่จะต้องกดใช้งา นและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น

“เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. ให้สามารถขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.2564

เช่นเดียวกับกลุ่มรอบทบทวนสิทธิ ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค. จากเดิมที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.

ให้ขยายเป็น 5 เม.ย.-31 พ.ค. โดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตนตัว จะได้รับวงเงินคนละ 4,000 บาท ตามมาตรการที่กำหนด – สินเชื่อ