‘เรารักกัน’ โอนแล้ววันนี้ รับอีกที 4,000 วันไหนบ้าง

เข้าแล้วงวดแรก! เช็คสิทธิรับ 4,000 ครั้งถัดไป
‘ม.33 เรารักกัน’ เปิดไทม์ไลน์การโอนเงิน ใช้ได้ถึง 31 พ.ค.

ผู้ประกันตนรับสิทธิ ม.33 เรารักกัน เงินเข้าแล้ว 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 06.00 น. เช็กสิทธิอย่างไร ตรวจสอบวงเงินได้ที่ไหน

เข้าเมื่อไร ตามมาเช็กกันได้เลย วันที่ 21 มีนาคม 2564 เรารักกัน มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม ที่จะจ่ายเงินเยียวยา – สินเชื่อ

ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในช่วงวิกฤตโควิด 19 ซึ่งได้มีการประกาศผู้ได้รับสิทธิ

โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง www.ม33เรารักกัน.com โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ชื่อ-นามสกุล พร้อมด้วยวัน/เดือน/ปีเกิด ทั้งนี้ หากได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ตลอดระยะเวลาโครงการฯ – สินเชื่อ

ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ทุก ๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ โดยวงเงินครั้งแรกจะเข้าในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.

เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ส่วนที่เหลือจะทยอยเข้าตามนี้ วงเงินครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564

จำนวน 1,000 บาท วงเงินครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท วงเงินครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 – สินเชื่อ

จำนวน 1,000 บาท วงเงินครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจากโครงการที่รัฐบาลได้ให้ประชาชน

กลุ่มผู้รายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน

หากเข้าเกณฑ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 7,000 บาท นั้น ได้เปิดเผยถึงกรณี ผู้ประกอบการ – สินเชื่อ

ร้านค้า ประเภทใดบ้างที่สามารถร่วมโครงการ เราชนะ ได้นั้นมีทั้งหมด 9 ประเภท ประกอบด้วย 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2. ร้านธงฟ้า 3. กิจการ OTOP 4. สินค้าทั่วไป 5. โรงแรม/ที่พัก 6. สุขภาพ/ความงาม 7. ขนส่งสาธารณะ

8. รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด 9.สุขภาพ/การแพทย์ ทั้งนี้ ร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่ง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที – สินเชื่อ

ด้วยการการอัปเดตแอปฯ ถุงเงิน ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไฐต์ของโครงการได้ทันที

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว