เปิดขั้นตอน ‘เรารักกัน’ สำหรับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน

ไร้สมาร์โฟน เร่งติดต่อประกันสังคม
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘เรารักกัน’ กลุ่มไร้มือถือ

เรารักกัน ผู้ประกันตนกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ต้องการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รีบติดต่อประกันสังคม

8 – 11 มีนาคมนี้ ฝากเพื่อนลงทะเบียนไปแล้ว-ยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ วันที่ 7

มีนาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ในโครงการ ม.33 เรารักกัน

รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 4,000 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน

ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ให้ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ที่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบียนให้ไปแล้ว

โดยผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวจะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคล

ซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานได้เร่งกำชับให้สำนักงานประกันสังคม มีมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ไม่มีสมาร์ตโฟน แต่ลงทะเบียนไปแล้ว ทำยังไง ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน แต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก

(21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564) ให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอรับสิทธิ์ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2564 ไม่มีสมาร์ตโฟน และยังไม่เคยลงทะเบียน ทำยังไง

ให้มาติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

ในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด

ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ มาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

พร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ