เปิดวิธีใช้ ‘เรารักกัน’ 1,000 บาท จองล่วงหน้าเที่ยวสงกรานต์

1,000 บาท รอบแรกรีบใช้จองล่วงหน้า
เปิด 3 วิธีง่ายๆ ใช้สิทธิจองล่วงหน้าก่อนวันสงกรานต์

เรารักกัน มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม ที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33
เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในช่วงวิกฤตโควิด 19 หลังเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้
เพื่อรับเงิน 4,000 บาท วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เป็นการโอนเงินเข้างวดแรก สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน

ซึ่งหลายคนยังมีคำถามว่าสามารถใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้าง เรามีคำตอบวันที่ 24 มีนาคม 2564 โครงการ ม.33 เรารักกัน
ได้เริ่มโอนวงเงิน 1,000 บาท รอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้จ่าย
ซื้อสินค้าตามร้านที่ร่วมโครงการได้แล้ว ยังสามารถซื้อตั๋วรถไฟฟ้า MRT และตั๋ว บขส. ได้อีกด้วย รถไฟฟ้า MRT –

ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) โดยกดใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ใช้ได้กับรถไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.-
ไปที่ห้องออกบัตรโดยสาร ใช้ได้ทุกสถานีแจ้งพนักงานที่ห้องออกบัตรว่าใช้ ม.33 และแจ้งสถานีที่เราจะไป ชำระเงิน
จะได้เป็นเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป *เงื่อนไขการใช้เหรียญโดยสารและการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตาม

ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM
กำหนดเรารักกัน ภาพจาก สำนักข่าว INN บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. – ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet)
เหมือน MRT – ไปที่ บขส. ห้องจำหน่ายตั๋วได้ทั่วประเทศ แจ้งเจ้าหน้าที่ขายตั๋วว่าใช้สิทธิเรารักกัน หากใครมีสิทธิ

ในโครงการเราชนะด้วยสามารถใช้สิทธิร่วมกันได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร ทั้งนี้ จะได้เป็นตั๋วโดยสาร
ที่ไม่สามารถขอคืนตั๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่ยังสามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด้วย

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว