‘คนละครึ่ง’ หมดเขตสิ้นเดือนนี้ -สินเชื่อ เงินกู้

‘คนละครึ่ง’ หมดเขตสิ้นเดือนนี้ -สินเชื่อ เงินกู้

“คนละครึ่ง” หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com -สินเชื่อ เงินกู้

และจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงินรวม 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้จ่าย คือ ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน เป็นการที่ผู้ได้สิทธิจ่ายคนละครึ่งกับภาครัฐ-สินเชื่อ เงินกู้

ในการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จากกระแสความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนมาก ทำให้ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาครัฐต้องขยายมาตรการสู่คนละครึ่ง เฟส 2 ด้วยการเพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท-สินเชื่อ เงินกู้

-สินเชื่อ เงินกู้-ตลอดมาตรการ ให้กับผู้ที่ได้สิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟสแรก 15 ล้านสิทธิ และการเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 5 ล้านสิทธิ 1.รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง 50% ส่วนอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเอง

โดยใช้สิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 2.จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” จะต้องไม่เกิน 3,500 บาทตลอดโครงการ-สินเชื่อ เงินกู้

3.หากใช้สิทธิไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน-สินเชื่อ เงินกู้

-สินเชื่อ เงินกู้-4.สามารถใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป หรือสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ แต่ยกเว้นล็อตเตอรี่ แอลกอฮอล์ นาสูบ และการบริการ

-สินเชื่อ เงินกู้- 5.สามารถใช้สิทธิได้ในเวลา 06.00–23.00 น. วิธีใช้เงิน “คนละครึ่ง” ผ่านแอพฯเป๋าตัง สำหรับวิธีใช้เงินเยียวยามาตรการคนละครึ่งผ่านแอพฯเป๋าตัง สามารถทำได้ 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

1.เติมเงิน โดยเลือกกดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet ซึ่งสามารถเติมเงินได้ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง QR code Promptpay และผ่านตู้เอทีเอ็ม 2.สแกน QR ผ่านแอพฯถุงเงินของร้านค้า -สินเชื่อ เงินกู้

โดยเข้าไปที่เมนูคนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ และกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ 3.ยืนยันการชำระเงิน นอกจากนี้ยังคงต้องรอลุ้นมาตรการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง -สินเชื่อ เงินกู้

จากที่ก่อนหน้านี้ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ได้เปิดเผยว่า​ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจ-สินเชื่อ เงินกู้

“ขณะนี้​คลังกำลังพิจารณาว่า​ คนที่สมควรได้รับสิทธิ์ ควรที่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ และวงเงินที่จะให้ต่อรายควรจะเป็นเท่าไหร่ โดยประเมินว่า หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะ -สินเชื่อ เงินกู้

จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และมีเงินเพียงพอหรือไม่​ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่” สำหรับจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก -สินเชื่อ เงินกู้

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.64 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้ -สินเชื่อ เงินกู้