เขื่อนไข ‘ทัวร์เที่ยวไทย’

เขื่อนไข ‘ทัวร์เที่ยวไทย’

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 3 และมาตรการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องช่วงสงกรานต์ไปจนถึงครึ่งปีหลัง

โดยมาตรการเราเที่ยวด้วยกันให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ โดยคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ของผู้ได้รับสิทธิ์เหมือนกับโครงการระยะที่ 1 และ 2 แต่ได้มีการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่นๆ

เช่น การป้องกันการสวมสิทธิด้วยระบบสแกนใบหน้า และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยเรื่องนี้ ททท. จำเป็นต้องหารือกับธนาคารกรุงไทยก่อน

This picture taken on October 4, 2019 shows tourists on Khai island in the Andaman Sea. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

และคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระยะหนึ่ง เช็กเงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่ายไม่เกินคนละ 5,000 บาท เที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว

กำหนด 1 ล้านสิทธิ เริ่มเดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป ไม่เพียงแค่โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ต่อพร้อมเพิ่มสิทธิให้ 2 ล้านสิทธิ

เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีโครงการใหม่อย่าง “ทัวร์เที่ยวไทย” ที่ถูกเคาะออกมาด้วยเช่นกัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ

ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน กำหนดสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 1 ล้านสิทธิ

ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดผ่านบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบริการนำเที่ยวในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรมบริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย

กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดทำโปรแกรมเที่ยวนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ในราคาสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม พร้อมระบุชื่อโรงแรม-ที่พัก และร้านอาหารให้ชัดเจน

บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย 4 เดือน เริ่มเดือน พ.ค.-ส.ค. 64

ซื้อโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ส่วนคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้ คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ใดๆ สำหรับ ผู้ประกอบการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

กับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

ที่มา : https://www.sanook.com/money/825628/ , https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928950