จ่อขยายโครงการ ‘บ้านล้านหลัง’-สินเชื่อเงินกู้

จ่อขยายโครงการ ‘บ้านล้านหลัง’-สินเชื่อเงินกู้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า ธอส.อยู่ระหว่างการพิจารณา ในการต่อโครงการ “บ้านล้านหลัง” -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยจะมีการเสนอขยายใน 3 ด้านสำคัญ ด้านแรกขยายกรอบวงเงินจากโครงการบ้านล้านหลัง เฟสแรก วงเงิน 50,000 ล้านบาท อีกปีละ 12,000 ล้านบาท ตลอด 3 ปี หรือ 36,000 ล้านบาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ด้านต่อมาขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม ที่จะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2564 นี้ อีก 3 ปี เป็นปี 2565-2567 ด้านที่ 3 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการ จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ 1-5 ปีแรก

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ที่ 3% สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1-3 ปี สำหรับผู้มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ำกว่า 3%

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

เพื่อให้สอดคล้องกับดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบันที่อยู่ระดับต่ำไม่เกิน 3% การลดดอกเบี้ยจะมีส่วนช่วยผู้กู้ได้ค่อนข้างมาก เพราะช่วยลดอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนให้เหลือเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้น

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท จากเงื่อนไขที่การผ่อนชำระบนอัตราดอกเบี้ยคงที่เดิม 3 ปี ที่ระดับ 3% จะทำให้ผู้ผ่อนชำระผ่อนบ้านต่อเดือนอยู่ที่กว่า 3,000 บาท

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

การขยาย 3 เงื่อนไขในโครงการบ้านหลังแรก ในเฟส 2นี้ หลักๆก็เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น ปิดแก็ปความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้น้อยให้ลดลงได้

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

อีกทั้งยังสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และผ่อนชำระค่างวดบ้านในอัตราที่ต่ำลง โดยเบื้องต้น คาดว่าจะนำข้อเสนอดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

หรือบอร์ด ได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ และหลังจากบอร์ดมีการอนุมัติ ปรับเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้ว คาดว่าช้าที่สุดน่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้พิจารณาและอนุมัติได้ไม่เกินไตรมาส 3 ปีนี้

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ก่อนที่โครงการจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ “การขยายโครงการเป็นภาระงบประมาณที่รัฐบาลต้องชดเชยดอกเบี้ย หากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติ จะทำให้โครงการนี้มียอดวงเงินรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท”

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

สำหรับการขอสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลัง ยอดล่าสุดถึงกลางเดือนมี.ค.2564 มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้ว 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47,000 บัญชี คิดเป็นยอดการปล่อยสินเชื่อ

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 900 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับบ้านที่มีอยู่ในตลาด ที่ราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท เชื่อว่ามีค่อนข้างมาก กระจายอยู่ในทุกจังหวัด เนื่องจากระยะหลังเริ่มมีผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีการลงทุนก่อสร้างบ้าน คอนโดไม่เกิน 1.2 ล้านบาทมากขึ้น ดังนั้นเชื่อว่าบ้านหรือคอนโดในตลาดมีเพียงพอ ในการรองรับดีมานด์ของผู้ขอสินเชื่อแน่นอน

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

นายฉัตรชัย กล่าวว่า หากดูการผ่อนชำระของกลุ่มผู้ได้สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง พบว่า ฐานะปกติ ทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลของธนาคารไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่เพียงระดับเกือบ 4%

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ซึ่งก็สะท้อนกว่ากลุ่มลูกค้าธอส. ส่วนใหญ่ยังเป็นลูกค้าที่ดี ที่สามารถชำระหนี้ได้ปกติ อีกทั้งธอส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ หลายโครงการ เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติปัจจุบัน

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

เพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่านช่วงวิกฤติไปแล้ว ทำให้หนี้เสียในอนาคตของธอส. มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่า 4% ทั้งนี้หากดูลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือ

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ในเฟส 2 ปัจจุบันอยู่ที่ราว 9.8 หมื่นล้านบาท กลุ่มนี้ธนาคารช่วยเหลือโดยมีการให้ผ่อนชำระลดลงเหลือราว 25% ของงวดชำระเดิม ซึ่งพบว่ากว่า 90% สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

อย่างไรก็ตามธนาคารจะพิจารณาเพิ่มเติม ในการให้การช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่ม โดยอาจขยับการผ่อนชำระเพิ่มมาเป็น 40% ต่อไปอีก 2 ปี

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930051