เช็คเงิน ‘ม.33’ งวดที่2-สินเชื่อเงินกู้

เช็คเงิน ‘ม.33’ งวดที่2

ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองให้ผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com จำนวน 1,000 บาท แล้ววันนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เข้าสู่งวดที่สองของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันนี้ (29 มี.ค. 64) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยตารางรับเงิน ม33 เรารักกัน มีดังนี้ งวดที่ 2 วันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. 64 -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)– นอกจากนี้ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการ “ม.33 เรารักกัน” โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 4,000 บาท ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันนี้ (29 มี.ค.) จำนวน 1,000 บาท การโอนเงินครั้งนี้ ถือเป็นการโอนครั้งที่ 2 โดยรวมจำนวนเงินทั้งสิ้นที่โอนแล้วกว่า 2,000 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-จากจำนวนเต็ม 4,000 บาท ได้เงินวันไหน สำหรับการโอนเงินครั้งถัดไป มีกำหนดการโอน ดังต่อไปนี้

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท (โอนแล้ว) วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท (โอนแล้ว) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท ตรวจสอบ-ยืนยันสิทธิ์ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-ผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ส่วนผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าได้รับสิทธิ์

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เปิดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง >> คลิกเมนู “G-Wallet” >> จากนั้น จะสังเกตเห็นว่า แถบเมนู “ม33เรารักกัน” ปรากฎขึ้นอยู่ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-

>>คลิกเมนู “ม33เรารักกัน” >> จากนั้น กดยินยอม >> ข้อความจะปรากฏขึ้นว่า “ไม่สามารถใช้สิทธิ์ “ม33ได้ ในเวลานี้ สิทธิ์โครงการ ม33เรารักกัน –(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564″ >> เสร็จสิ้นการแสดงตัวตน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.sanook.com/money/820356/ , https://www.prachachat.net/finance/news-625733