ยืนยัน ‘ม33’ รอบ 2 รับ 2,000-สินเชื่อ

ยืนยัน ‘ม33’ รอบ 2 รับ 2,000-สินเชื่อ

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ในกลุ่มผู้ที่มีรายชื่อในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com -สินเชื่อ

โดยความคืบหน้าล่าสุดนั้น มาตรการได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ และผ่านการยืนยันตัวตนในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นี้ แต่ถึงอย่างนั้น ผู้ที่ลงทะเบียน ม33เรารักกัน -สินเชื่อ

แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน อย่าเพิ่งสับสน! แม้ว่าจะหมดเวลาการกด “ยืนยันตัวตน” ในรอบที่ 1 (15-21 มี.ค.64) ไปแล้ว แต่ ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ ก็ยังสามารถกดยืนยันตัวตนรอบ 2 -สินเชื่อ

ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ได้ในระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.64 ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับช่วงเวลาการรับเงินในแต่ละรอบเวลา โดยช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น -สินเชื่อ

จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิแบ่งออกเป็น 3 รอบเวลา 3 เงื่อนไข ซึ่งรอบที่ 1 ได้หมดเวลาไปแล้ว ต่อไปจะเป็นรอบเวลาของการกด “ยืนยันตัวตน” ในรอบที่ 2 -สินเชื่อ

และรอบที่ 3 ได้แก่ ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน รอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 2564 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน เช็คสิทธิ ม33เรารักกัน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 -สินเชื่อ

จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. เป็นต้นไป จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท -สินเชื่อ

หมายความว่าถ้าคุณกด “ยืนยัน” ในวันที่ 22 มี.ค.64 เป๊ะๆ คุณก็จะได้รับเงินทันที 1,000 บาท แต่ถ้าคุณกด “ยืนยันตัวตน” หลังวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งก็คือวันที่ 23 มี.ค. หรือวันอื่นๆ -สินเชื่อ

ในสัปดาห์เดียวกัน ก็จะได้รับโอนเงินในวันจันทร์หน้า (29 มี.ค.) ในวงเงินสะสม 2,000 บาท เป็นต้น ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน รอบ 3 ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 -สินเชื่อ

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียวหลังการกดใช้งาน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ -สินเชื่อ

แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พ.ค. 2564 ทั้งนี้ โครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 ในประกันสังคม ดำเนินโครงการมาถึงการเปิดให้กด “ยืนยันตัวตน” -สินเชื่อ

หรือ “ยืนยันสิทธิ” แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 และเริ่มทยอยโอนเงินให้ “ผู้ได้รับสิทธิเรารักกัน” ครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค. 64 -สินเชื่อ