สินเชื่อรถจาก ‘ทิสโก้’

สินเชื่อรถจาก ‘ทิสโก้’

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้

แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี ให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน) ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 72 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ -สินเชื่อ

สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี

หรือนิติบุคคล ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด

และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ตัวอย่างวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.49% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 10.7618% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน -สินเชื่อ

ค่างวด = ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด = (100,000 + (100,000 x 0.49% x 48))/48 = 2,573 บาท ต่อเดือน -สินเชื่อ

เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน การคำนวณดอกเบี้ย-สินเชื่อ

เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้-สินเชื่อ

การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ค้างชำระ เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ