สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ‘ไทยเครดิต’

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ‘ไทยเครดิต’

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนที่ไม่ได้ทำงานประจำที่เวลานี้ต้องการสินเชื่อวันนี้เรามี วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 2 แสน ประจำเดือนมีนาคม จาก ธนาคารไทยเครดิต -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยวงเงินกู้เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000-200,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดย ธนาคารไทยเครดิต หวังช่วย ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย ไม่ง้อหนี้นอกระบบ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการขอสินเชื่อเวลานี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ออกสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

“คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ขอเพียงแค่ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่ตั้งชัดเจน เช่น ตั้งอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร เป็นต้น สำหรับสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทางธนาคารได้เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ไปจนสูงสุดที่ 200,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งสิน เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดๆอีกต่อไป รายละเอียดสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจราย-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)ย่อย

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วิธีสมัครสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สำหรับพอค้าแม้ค้าผู้ประกอบการที่สนใจ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สามารถค้นหา สาขา ได้ที่โดยการคลิกที่รูปด้านบนหรือติดต่อได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาใหญ่ 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)