สินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระ จาก ‘SCB’

สินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระ จาก ‘SCB’

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเพิ่มช่องทางเข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่พนักงานประจำหรือฟรีแลนซ์ โดยได้จับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้อาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยสามารถอ่าน วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์วงเงิน 300,000 บาท ผ่อนนานไม่ต้องค้ำประกัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร.0 2722 2222 วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์วงเงิน 300,000 บาท ผ่อนนานไม่ต้องค้ำประกัน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับ สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ สินเชื่อที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น โดยสินเชื่อตัวนี้จัดทำเพื่อให้ กลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่พนักงานประจำหรือฟรีแลนซ์ เข้าถึงเรื่องเงินลงทุนและสภาพคล่อง รวมถึงช่วยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยเฉพาะกลุ่มฟรีแลนซ์มืออาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Fastwork ที่เริ่มทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ 10,000 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในรอบ 3 เดือนล่าสุดก็สามารถสมัครได้ทันที่โดยไม่ต้อง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสำหรับลูกค้าอาชีพอิสระที่มีการเดินบัญชี -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าที่มีการเดินบัญชี -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY รู้ผลอนุมัติทันที วงเงินสูงสุด 300,000 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MRR+7% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อนการกดยืนยัน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(MRR อยู่ที่ 5.995% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ : MRR+20.63% ต่อปี -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website SCB SME -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.moneyguru.co.th