สินเชื่อ-เงินกู้จาก ‘เวลธ์ติ’

สินเชื่อ-เงินกู้จาก ‘เวลธ์ติ’

WEALTHI (เวลธ์ติ) แอพพลิเคชั่นยืมเงินออนไลน์ที่มีสินเชื่อต้นทุนต่ำที่เชื่อถือได้ เพราะได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง สมัครง่ายไม่มีค่าบริการหรือดำเนินการใดๆ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเมื่อสินเชื่ออนุมัติก็ได้รับเงินเต็มจำนวน และที่เป็นจุดเด่นของเวลธ์ติ คือสามารถขอกู้ได้ทุกอาชีพทั้งแบบมีรายได้ประจำ หรือคนที่ทำงานอาชีพอิสระ เพียงแค่คุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไป -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ต้องไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุของคุณกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ และมีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ โอกาสในการอนุมัติสินเชื่อก็ง่ายพอสมควร -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการขอสินเชื่อสามารถดูใด้ในแอพ Wealthi ได้เลย เงื่อนไขการสมัคร สมัครได้ทันทีหากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เป็นผู้ประกอบอาชีพ ทั้งแบบมีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของคุณกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ มีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์และต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ค เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะใช้ในการรับเงิน วงเงินกู้ ให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยวงเงินเริ่มต้นที่ 500 บาท และจะปรับเพิ่มขึ้นตามประวัติการชำระเงินที่ดี เงื่อนไขของสินเชื่อ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ: คุณจะสามารถผ่อนชำระได้แบบ 2 เดือน (62 วัน) ค่าธรรมเนียม: ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และคุณจะได้รับสินเชื่อเต็มวงเงิน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อัตราดอกเบี้ย APR: แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่อัตราร้อยละ 36 ต่อปี, APR: 36% ตามใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ กรณีกู้เงินในวันที่ 1 ก.ค. ชำระคืนทุก 31 วัน วันที่ 1 ก.ค. ได้รับเงิน จำนวน 500 บาท

วันที่ 1 ส.ค. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 15.29 บาท หากชำระเงิน 262 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 253.29 บาท-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วันที่ 1 ก.ย. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 7.74 บาท หากชำระเงิน 261 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 0 บาท-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)-โดยรวมแล้วเสียดอกเบี้ยทั้งสิ้น 23.03 บาท จากยอดเงินต้น 500 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา APR: 27.12% ต่อปี

ที่มา : http://wealthi.co/,https://www.moohin.com/