สินเชื่อจาก ‘ธนาคารยูโอบี’

สินเชื่อจาก ‘ธนาคารยูโอบี’

สําหรับท่านทีต้องการสินเชือเพือเติมเต็มคุณค่าทุกช่วงเวลาของชีวิต รับเดือนพฤศจิกายน วันนีธนาคารยูโอบีขอนําเสนอ สินเชือ UOB i-Cash วงเงิน 1,500,000 บาท

โดยท่านสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ อนุมัติไว ท่านทีสนใจ สามารถดูวิธีสมัครสินเชือยูโอบีi-Cash สินเชืออนุมัติไว เงินเดือนน้อยก็กู้ได้วงเงิน 1,500,000 บาท รับ

เงินภายใน 3 วัน ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี… ข้อเสนอสินเชื่อพิเศษจาก UOB i-Cash ที่จะช่วยให้คุณ #LivingYourValues ได้อย่างสบายใจ

พร้อมมั่นใจได้ในความโปร่งใสซึ่งเป็นคุณค่าสูงสุดที่ UOB ยึดมั่น ช่วยอนุมัติสินเชื่อไว ได้เงินพร้อมใช้ใน 3 วัน* พร้อมทำสิ่งที่ตั้งใจได้เลย *หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

คุณสมบัติของ UOB i-Cash อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท* ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ย-สินเชื่อแบบลดต้นลดดอก

เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน อนุมัติภายใน 3 วัน ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

สัญชาติ: ไทย อายุผู้สมัครสินเชื่อ: 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน) รายได้ พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป,เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน 1ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน เจ้าของกิจการ 3 ปี – สินเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ สำหรับ : พนักงานประจำ ใบสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแสดงรายได้ สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ เอกสารสมัครสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน – สินเชื่อ