ขั้นตอนสมัครสินเชื่อ ‘พรอมิส’

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อ ‘พรอมิส’

สำหรับท่านที่ต้องการเงินด่วนวันนี้มาดูสินเชื่อบุคคลจากพรอมิส รับวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินเดือนน้อยก็สมัครได้ ท่านที่สนใจ

สามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อคนเงินเดือน 6000 บาท อายุงานแค่ 1 เดือนก็สมัครได้ ประจำเดือนมกราคมจาก พรอมิส โดยสามารถอ่านรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

หรือโทรไปที่ 1751 คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และ พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือมี

ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย) สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มี
(สินเชื่อ-การเงิน)

การเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

โดยจุดเด่นขอตัวสินเชื่อ คือการสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิสเหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้เงินด่วน บางขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบ

โจทย์ด้านความสะดวกสบาย และยังสามารถติดต่อดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ได้ที่จุดบริการของพรอมิสใกล้บ้านคุณ ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัคร คือ 1.ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติ

ไทย อายุ 20-60 ปี 2.ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้) 3.ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน

อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และ พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป 4.ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาค

ใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส 5.ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร มี 1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
(สินเชื่อ-การเงิน)

(กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย) 2.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้

Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา 3.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน (สินเชื่อ-การเงิน)

ส่วนขั้นตอนวิธีสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิส แบบออนไลน์ (สินเชื่อ-การเงิน)

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ พรอมิส จากนั้นกดที่ สมัครออนไลน์ (สินเชื่อ-การเงิน)

กรอกรายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดจากนั้นกด ตกลง (สินเชื่อ-การเงิน)

ตรวจสอบข้อมูลให้ครบจากนั้นกด ยืนยัน (สินเชื่อ-การเงิน)

เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง สินเชื่อบุคคลพรอมิส หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751 (สินเชื่อ-การเงิน)

ที่มา: https://www.moneyguru.co.th/