ทบทวนสิทธิ์ ‘ม33เรารักกัน’ -สินเชื่อ

ทบทวนสิทธิ์ ‘ม33เรารักกัน’ -สินเชื่อ

เลขาธิการ สปส. ย้ำผู้ประกันตนมาตรา 33 มีปัญหาการตรวจสอบสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมด่วน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ

โครงการ ม33เรารักกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผู้ใช้สิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-21 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา หากตรวจสอบแล้ว ไม่มีสิทธิ ต้องรีบทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ในเวลา 06.00 – 23.00 น. ผู้ประกันตนสามารถกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิให้ถูกต้อง เช่น ชื่อสกุล -สินเชื่อ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่พักอาศัย เบอร์โทรศัพท์ ก่อนคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ” ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หากผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่

เวลา 08.00 – 17.00 น. และโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน -สินเชื่อ

ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์

– 7 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นผู้ประกันตนสามารถ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในวันที่15 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท และจะได้รับเงินงวดแรก ในวันที่ 22

มีนาคม 2564 ซึ่ง เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ “ม33เรารักกัน” ต้องมีสัญชาติไทย , เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ , ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน -สินเชื่อ

500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน โดยมีกำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน ดังนี้การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน วันที่ 15 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารัก

กัน.com และกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้รับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท -วันที่ 22 มี.ค. 64 เริ่มรับเงินงวดแรก -วันที่ 29 มี.ค. 64 รับเงินในครั้งที่ 2 -วันที่ 5 -สินเชื่อ

เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 3 -วันที่ 12 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 4 -วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่น “ขอ

ทบทวนสิทธิ์” ได้ วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com -วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง -วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดใช้งานและ

กด ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง -วันที่ 12, 19 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท -วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ -สินเชื่อ