สินเชื่อ ‘ธนชาต’ ไม่เช็คภาระหนี้ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘ธนชาต’ ไม่เช็คภาระหนี้ -สินเชื่อเงินกู้

สำหรับคนที่อยากสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ติดปัญหาใหญ่ว่ายังมี “ภาระหนี้สิน” ผูกพันกับสถาบันทางการเงินเก่าอยู่ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังพยายามมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้กันอยู่ เพราะเชื่อว่าจะช่วยทำให้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การขอสินเชื่อบุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายตามความจำเป็นมีโอกาสผ่านมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าหากใครกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะสามารถช่วยคุณให้หาคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

วันนี้ขอนำเสนอ บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus-ธนาคารธนชาต (Thanachart) โดยจุดเด่น บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ถอน ผ่อน โอน ใช่ทุกโอกาส ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วไทย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ทั่วโลก, โอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนเป็นงวดหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ และเลือกผ่อนสบายๆ กับดอกเบี้ย 0% ที่ร้านค้ามากมาย รายละเอียดสินเชื่อ สถาบันการเงิน : ธนาคาร ธนชาต ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดู ธนชาต ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ : บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus ประเภทสินเชื่อ : บัตรกดเงินสด วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ จุดเด่น : บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ถอน ผ่อน โอน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ใช่ทุกโอกาส ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วไทย ทั่วโลก, โอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนเป็นงวดหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ และเลือกผ่อนสบายๆ กับดอกเบี้ย 0% ที่ร้านค้ามากมาย ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ไม่มีหลักประกัน รายละเอียดหลักประกัน : n/a ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คุณสมบัติผู้กู้ : พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี, เจ้าของกิจการ อายุ 20 – 70 ปี พนักงานประจำ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และเจ้าของกิจการรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

สัญชาติไทยเท่านั้น มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ผ่านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคาร วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

500,000 บาท วงเงินกู้ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารจากคุณสมบัติและเงื่อนไขของลูกค้า ระยะเวลากู้ : สูงสุด 60 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : n/a (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที ดอกเบี้ยผิดนัด : สูงสุด (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ไม่มี ค่าการทวงหนี้ : 100 บาท/รอบบัญชี ค่าอากรแสตมป์ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ค่า (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : 1.ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 2.ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาทต่อครั้ง 3.ค่าออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชำรุด 200 บาทต่อครั้ง 4.ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวดสำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป 50 บาทต่อครั้ง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)