‘ยูเมะพลัส’ ยืมเงิน 5,000 ด่วน

‘ยูเมะพลัส’ ยืมเงิน 5,000 ด่วน

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของการรวมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำทางการลงทุนของประเทศไทยและบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้า

ของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (EasyBuy) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เน้นการความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการลูกค้า

การสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เพียงผู้สมัครมีอายุ 20-55 ปี และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน สมัครง่าย อนุมัติเร็วและสามารถนำบัตรไปกดเงินสดได้ในทันที

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้จริง เลือกใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระ และสามารถชำระเงินโดยการ จ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายทั้งหมดได้ โดยแบ่งสิทธิ

ประโยชน์บัตรกดเงินสดออกเป็น บัตรกดเงินสด 2 ชนิด คือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การใช้วงเงินไม่เกิน 28% ต่อปี และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้

วงเงินต่ำสุดเพียง 19.8% ต่อปี เงื่อนไขอื่น คือ อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการโทรสั่งเงินโอนและสั่งเงิน

ผ่าน Umay+ Mobile App และสามารถชำระค่างวดสบาย ๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท ที่สำคัญคือ ยืมเงินผ่านบัตรกดเงิน ยูเมะ

พลัส สามารถกดเงินผ่านตู้เอทีเอมทันใจจาก ตู้ของธนาคาร กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ

ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ สำหรับ เอกสารประกอบการสมัคร 1. บัตรประชาชน ตัวจริง 2. เอกสารแสดงรายได้ รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร – สลิปเงิน

เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2เดือน) – บัญชีเงินฝากย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตัวจริง รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร – สลิปเงิน

เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน) ซึ่งต้องแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ยกเว้น กรณีส่งเอกสารการสมัครทาง ไปรษณีย์ให้นำ

ส่งเป็นสำเนาเอกสารและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หาก สมัครผ่านเว็บไซต์ 1.เลือกเมนู สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ 2.กรอกข้อมูลส่วนตัว 3. ตรวจสอบความถูก

ต้องและกดส่งข้อมูล เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากสมัครผ่าน ทางไปรษณีย์ 1.พิมพ์เอกสาร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2.ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง หรือ

ส่งไปรษณีย์ ถึง ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 3. รอรับการอนุมัติ ทางเราจะจัดส่งบัตรกดเงินสด ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้