สินเชื่อ ‘สตรีทฟู้ด’ สำหรับแม่ค้า -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘สตรีทฟู้ด’ สำหรับแม่ค้า -สินเชื่อเงินกู้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เงินทุน” เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงในการดำเนินธุรกิจ แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอย ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การแพร่กระจายที่ส่งกระทบไปทั่วโลก ที่แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แต่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่สู้ดีนัก หลายกิจการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ลงมาถึงผู้ประกอบการรายย่อย ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหลายแห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์และมีแพสชั่น (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่อยากจะพัฒนาศักยภาพและต่อยอดกิจการของตัวเอง แต่กลับขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงต้องชะลอความฝันและแผนการลงทุนต่าง ๆ เอาไว้ ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ สินเชื่อ ออมสิน Street Food เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคารออมสินในหมวด สินเชื่อสำหรับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้บริการ สินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้แม่ค้าตลาดนัดที่สามารถนำไปใช้ในการหมุนเวียนเป็นเงินสำรองสำหรับการประกอบธุรกิจ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

โดยสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด street food สามารถอนุมัติเงินกู้ให้แม่ค้าตลาดนัดตามความจำเป็นและตามความสามารถให้การชำระคืน สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถยื่นขอสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด ออมสิน street food ได้ทันทีเพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จะทะเบียนตามกฎหมาย สัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้าน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ต้องมีสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่บริการของธนาคารสาขานั้น ๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอนสามารถติดต่อได้ หลักประกันสินเชื่อแม่ค้า (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ตลาดนัด Street Food บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสำหรับการขอสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด หลักประกันทางธุรกิจ ที่ธนาคารกำหนด เช่น สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ใน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กิจการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด การชำระเงินกู้แม่ค้าตลาดนัด street food วงเงินกู้แม่ค้าตลาดนัด ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

วงเงินสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด ตั้งแต่ 500,000 – 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุด ไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) ทั้งนี้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อย่างเรื่องราวของ คุณอิ๋ว จุฬารัตน์ ต๊ะบุญเรือง สาวลำปางที่ชื่นชอบมันเทศ เธอเป็นอดีตพนักงานออฟฟิศที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า อยากกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเกิดก่อนอายุ 30 ปี เมื่อตัดสินใจลาออกจากงานประจำก็ได้เดินทางกลับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

มาอาศัยกับครอบครัว ณ บ้านสวนมันตึงดี และเริ่มปรับปรุงพื้นที่ที่ว่างจากการทำนาของครอบครัวให้เป็นไร่มันเทศ โดยลงมือลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนานกว่า 4 ปี ที่สำคัญก็คือ ทางธนาคารออมสินยังได้อนุมัติ “สินเชื่อ Street Food” (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ช่วยให้ธุรกิจของคุณจุฬารัตน์มีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสินค้า โดยเปลี่ยนผงมันม่วงเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ภายใต้แบรนด์ “มันห้างฉัตร” และ “มันมีดี” เช่น มันนึ่งเพื่อสุขภาพแพ็คสูญญากาศ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

น้ำมันม่วง ไอศกรีมมันม่วง ขนมปังมันเทศ ฯลฯ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นด้วย “สินเชื่อ Street Food” ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนชีวิต พร้อมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ชุมชน แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ “มันเทศ” ผลผลิตทางการเกษตรของไทย ด้วยการที่คุณจุฬารัตน์ได้นำสินค้าจากมันเทศไปโชว์ศักยภาพบนเวทีโลก ทั้งระดับอาเซียนและยุโรป ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของการประกอบธุรกิจ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)